Koszyk  

Brak produktów

0,00zł Dostawa
0,00zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Zamów

Kategorie

 

Regulamin wypożyczalni „LENGO“:

1. Zapoznanie się z regulaminem i przestrzeganie go jest warunkiem koniecznym do wypożyczenia produktu z wypożyczalni LENGO.

2. Podczas składania Zamówienia Klient zobowiązuje się do uzupełnienia/wybrania w formularzu danych takich jak: nazwa, rozmiar i ilość produktów, imienia i nazwiska Odbiorcy, adresu Odbiorcy, oraz danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres e-mail.


3. Warunkiem możliwości wypożyczenia danego produktu jest jego dostępność. Weryfikacja dostępności odbywa się w trzech krokach:

a) Klient składa zapytanie poprzez adres mailowy lengo@lengoshop.pl bądź formularz kontaktowy czy produkt jest dostępny (proponując termin wypożyczenia i podając rodzaj produktu),

b) Wypożyczalnia LENGO w mailu zwrotnym potwierdza dostępność produktu,

c) Jeśli produkt jest dostępny w podanym terminie, należy dokonać należności składając zamówienie poprzez stronę internetową lengoshop.pl, bądź uiszczając należną kwotę na rachunek bankowy Wypożyczalni,

d) Po zaksięgowaniu opłaty produkt automatycznie rezerwowany jest na podany termin, a Klient otrzymuje informację zwrotną mailowo lub telefonicznie. Tym samym Wypożyczalnia gwarantuje Klientowi dostarczenie danego produktu w umówionym terminie.

e) Kaucję należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed terminem wysłania przez nas produktu na numer konta:

55 2490 0005 0000 4530 1513 5263 (Alior Bank)


4. Klient wyraża zgodę na przesłanie na adres mailowy lengo@lengoshop.pl skanu dwóch dokumentów tożsamości (w tym Dowodu Osobistego). Zdjęcia te nie będą wykorzystywanie do żadnych innych celów jak tylko tych związanych z działalnością.

5. Decydując się na wypożyczenie produktu, Klient akceptuje wpłacenie kaucji oraz kosztów wysyłki, których wysokość podana jest przy opisie produktu. 

6. Numer konta na jaki należy wpłacać wszelkie należności (za usługę wypożyczenia, opłatę za transport i kaucję):
Alior Bank

55 2490 0005 0000 4530 1513 5263

Wypożyczalnia LENGO nie dysponuje żadnym innym rachunkiem bankowym.

 

7. Zamówienia na zarezerwowane wcześniej produkty realizowane są w każdy wtorek. Oznacza to, że wypożyczony produkt Klient otrzyma w środę.

 

8. Dniem, w którym najpóźniej należy odesłać wypożyczany produkt, jest środa. Przykładowo: Jeśli produkt wysłany został przez nas we wtorek, a Klient wypożyczył go na 7 dni, to dniem, w którym powinien najpóźniej odesłać go z powrotem jest środa następnego tygodnia. Jeśli zaś produkt wysłany został przez nas we wtorek, a Klient wypożyczył go na 28 dni, to dniem, w którym powinien najpóźniej odesłać go z powrotem jest środa wypadająca 4 tygodnie po dniu wysłania go przez Wypożyczalnię.


9. Produkt powinien zostać odesłany na poniższy adres (chyba że w mailu bądź telefonicznie zostanie uzgodnione inaczej):


tel. 500 533 300

Sklep Ósemka Jarosław Chrabałowski

Wyspowa 8

03-687 Warszawa


10. W przypadku gdy z różnych przyczyn Klient spóźni się z nadaniem przesyłki zwrotnej, za każdy kolejny dzień roboczy naliczana jest opłata w wysokości 20 zł dziennie licząc do dnia nadania przesyłki włącznie.


11. Kaucja zwracana jest w całości na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przeważających wypadkach w ciągu 2-3 dni) od momentu zwrócenia produktu (decyduje data odebrania przesyłki przez Sprzedawcę) pod warunkiem, że produkt znajduje się w takim samym stanie w jakim otrzymał go Klient i został zwrócony w określonym terminie (decyduje data nadania przesyłki).

12. Dowodem wykonania usługi będzie paragon bądź faktura wystawiona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Poprzez akceptację regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.


13. Zwrot produktu odbywa się na koszt Klienta. Zwrócony produkt powinien być czysty, wysuszony jeśli miał kontakt z wodą, nieuszkodzony i zapakowany w oryginalnym opakowaniu.

14. Zabroniona jest naprawa uszkodzonego produktu na własną rękę przez Klienta, chyba że zostanie to uzgodnione mailowo bądź telefonicznie z Wypożyczalnią LENGO.

15. W przypadku nadmiernego uszkodzenia produktu (wyraźne zniszczenie, pęknięcie, rozerwanie), wpłacona kaucja (lub jej część w zależności od stopnia uszkodzenia) przepada na rzecz Wypożyczalni LENGO.

16. W przypadku zaginięcia produktu, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym Wypożyczalnię, oraz zwrócić wartość produktu (pomniejszoną o wpłaconą kaucję).

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


Regulamin sklepu internetowego:


1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lengoshop.pl. Właścicielem jest Jarosław Chrabałowski prowadzący działalność gospodarczą, wpisay do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą "LENGO" JAROSŁAW CHRABAŁOWSKI. Adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 03-290 Warszawa ul. Kartograficzna 86c/38. NIP: 5252308378, REGON: 146898114, adres e-mail: lengo@lengoshop.pl.


2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.


3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


4. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich.


5. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez okres od marca do września każdego roku. Aby zamówienie mogło zostać zrealizowane, musi być dokonane za pośrednictwem formularza sklepowego. Podanie w formularzu numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną i (jeśli to zasadne) w niektórych przypadkach również telefonicznie.


6. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy wykazywane są w trakcie składania Zamówienia. Termin realizacji każdego zamówienia: do 3 dni roboczych.


7. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy. Numer konta: 55 2490 0005 0000 4530 1513 5263 (Alior Bank),

- płatności elektroniczne poprzez system PayU.pl z siedzibą w Poznaniu. Adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. NIP: 779-23-08-495.


8. Dowodem zakupu będzie paragon bądź faktura wystawiona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Poprzez akceptację regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.


9. W przypadku konieczności złożenia reklamacji, Sklep zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia jej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta. Klient powinien posiadać paragon bądź fakturę będącymi dowodem zakupu towaru.

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r., przez 2 lata od daty zakupu Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.

Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.

Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.


10. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.


11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.